Organisatie

Doelstelling

De Open Source Business Club (OSBC) heeft als doel de stimulering van het professioneel gebruik van open source software binnen bedrijven en instellingen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Kennisdeling en opbouw van een netwerk tussen leden
  • Voorlichting van geïnteresseerde partijen
  • Verbetering van de marktpositie van de leden
  • Versterking van het imago van open source software
  • Gezamenlijke marketing en promotie

Historie

De eerste ideeën over de oprichting van de OSBC werden gevormd tijdens een aantal informele bijeenkomsten van Brabantse open source bedrijven eind 2004. Syntens Eindhoven fungeerde tijdens de gesprekken als initiator en katalysator. Na enkele inspirerende bijeenkomsten werd begin 2005 besloten om de OSBC formeel op te richten in de vorm van een vereniging.

Bestuur en Commissies

De vereniging wordt geleid door een vierkoppig bestuur. Naast het bestuur zijn er commissies gevormd voor de volgende zaken:

  • bijeenkomsten, sprekers en netwerken
  • marketing en public relations

Meer details kunt u vinden in de statuten van de vereniging.

Bijeenkomsten

De OSBC is een actieve vereniging die regelmatig bijeenkomsten organiseert voor haar leden. Deze bijeenkomsten worden 6x per jaar georganiseerd in Eindhoven op de eerste donderdag van de maand.

De bijeenkomsten kennen een min of meer vaste structuur:

  1. bespreking verenigingszaken
  2. presentatie van een interessante spreker
  3. informeel netwerken

Lidmaatschap

De OSBC kent op dit ogenblik ruim 30 leden. Het lidmaatschap staat open voor bedrijven en personen die zich op professionele wijze bezig houden met open source software.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 50,-. Voor dit bedrag krijgt u een persoonlijk lidmaatschap waarvoor u jaarlijks zes bijeenkomsten kunt bijwonen, inclusief versnaperingen. Lid worden geschiedt eenvoudig door naar één van onze bijeenkomsten te komen en u daar aan te melden of ons een email te sturen met adres gegevens, wij sturen u dan een inschrijfformulier terug.